Hallo, welkom beste bezoeker.

Mijn naam is Marjo, ik ben creatief coach en counsellor en mijn praktijk heet KreatZie. KreatZie is een samenvoeging van creëren en zien.

Aan je eigen leven geef je vorm zoals jij de wereld bekijkt en ervaart. Wat al in je genen zit, wat je vanuit je jeugd van je ouders hebt megekregen, en wat je meemaakt in het leven vormt jouw persoonlijkheid. Het maakt je tot wie je bent en hoe je handelt.


Als je leven niet verloopt zoals je graag zou willen of je ervaart psychische of lichamelijk klachten, zouden we samen kunnen onderzoeken welke invloed je zelf kan hebben om dit te veranderen. Vanuit KreatZie biedt ik coaching en ondersteuning om jouw doelen te bereiken, ongeacht je leeftijd. Soms kun je een situatie zelf niet veranderen, maar wel jouw eigen persoonlijke deel ervan. Op een andere manier naar een probleem kijken, is het begin van verandering. 

Ander perspectief- Oh help, ik vlieg!!!

Je leven leiden vanuit je unieke oorspronkelijke "ik" met alle talenten en beperkingen die daarbij horen, kan een hele klus zijn, vooral voor gevoelige mensen. Allerlei factoren kunnen meespelen, zoals je persoonlijkheid, een drukke baan, leeftijd, kinderen of ouders die extra aandacht vragen, lichamelijke of geestelijke klachten of beperkingen, ziekte, eenzaamheid, emotionele gebeurtenissen enz. 
Goed voor jezelf zorgen, j
e eigen plek vinden én innemen kan dan een hele uitdaging zijn.

Einstein- problemen oplossen met andere denkwijze.

"We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt." 
(Albert Einstein)

Om iets op te lossen is het nodig om er op een andere manier mee om te gaan. Daar is nieuwe informatie voor nodig en nieuwe inzichten. (Creatief) Coaching of Counselling is een effectieve manier die dit resultaat kan geven.

Vanuit de reguliere geneeskunde worden vaak lichamelijke of psychische diagnoses gesteld. Soms is dit handig. Aan de andere kant kan het ook beperkend zijn als de focus ligt op wat niet goed gaat. Vanuit de natuurgeneeskunde wordt meer gekeken naar "Wat speelt er?" en "Hoe kunnen we daar het beste zelf mee omgaan?". Ik kijk altijd naar de persoon zelf, voorbij eventuele diagnoses of beperkingen, en naar de positieve eigenschappen die erachter zitten.  Mijn unieke positieve kijk op problematieken en mijn eigen gevoeligheid en intuïtie is tevens mijn kracht. Graag zet ik mijn persoonlijke kwaliteiten in om jou een stukje te begeleiden op je levenspad en je krachtiger in het leven te laten staan. Zo kun jij de keuzes maken die leiden tot balans en evenwicht.Samen staan we sterker!

Als er een vraagstuk of situatie is die je wil veranderen of onderzoeken, ben je van harte welkom om telefonisch of per mail een afspraak met mij te maken.

Met vriendelijke groeten,

Marjo